Bảo quản tài sản

Đối với tài sản nhỏ
 • Điện thoại
 • Laptop
 • Máy ảnh
 • 01Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản với khách hàng.
 • 02Cho vào túi bảo quản.
 • 03Niêm phong bằng tem với sự chứng kiến của khách hàng.
 • 04Lưu giữ tài sản vào két bảo mật.
Đối với tài sản lớn
 • Ô tô
 • Xe máy
 • 01Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản với khách hàng.
 • 02Thực hiện chốt công tơ mét với khách hàng.
 • 03Ghi tem bảo quản với đầy đủ thông tin.
 • 04Chuyển xe vào kho lưu giữ tài sản.
 • 04Trước khi trả xe cho khách hàng sẽ thực hiện rửa xe cẩn thận.
Hệ thống camera - Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Hãy gọi cho chúng tôi
để được tư vấn

0906 039 049